Uncategorized

ระบบรับ/ส่งคืนสินค้า Return

ระบบรับคืนสินค้าลูกค้า (Customer Return)

ระบบที่เกี่ยวกับการที่ลูกค้าคืนสินค้าที่ซื้อไป อาจจะด้วยเหตุ สินค้าชำรุด เสียหายระหว่างขนส่ง สินค้าไม่ตรงตามต้องการ หรือส่งเกินจำนวนที่สั่ง สินค้ายังอยู่ภายในเงื่อนไขการรับประกัน

ระบบส่งคืนสินค้าผู้จำหน่าย (Return To Vendor)

ระบบที่เกี่ยวกับใช้ในกรณีที่พบว่าสินค้าที่ส่งมาเกิดชำรุดเสียหาย ปริมาณ หรือคุณภาพไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไป โดยจะส่งคำขอส่งคืนแจ้งให้ผู้ขาย

รายงานเพื่อช่วยผู้บริหาร

 • รายงานการคืนสินค้า(ลูกค้า)

รายงานการคืนสินค้า(ผู้จำหน่าย)

คุณสมบัติเด่นของระบบรับ/ส่งคืนสินค้า

 • สามารสร้างคำขอรับ/ส่งคืนสินค้า รอการตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขการรับ/ส่งคืนก่อนทำการบันทึกการรับ/ส่งคืนสินค้า
 • เมื่อบันทึกรายการส่งคืนสินค้าแล้ว สินค้าลดยอด Stock ให้ทันที
 • เมื่อบันทึกรายการรับคืนสินค้าแล้ว สินค้าเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถอ้างอิงรายการใบรับ/ส่งสินค้า มาบันทึกรับ/ส่งคืนสินค้าได้
 • สามารถอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อและใบสั่งขายได้
 • สามารถกำหนดช่วงเวลาในการรับ/ส่งคืนสินค้าได้
 • สามารถกำหนดช่วงเวลาในการลงบัญชีได้
 • สามารถกำหนดคลังสินค้า(Warehouse) ที่รองรับการรับ/ส่งคืนสินค้าเพื่อเข้าสต๊อค/ลดสต๊อก
 • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มรับ/ส่งคืนสินค้าจากระบบได้
 • สามารถกำหนดประเภทการรับ/ขอคืนสินค้าได้
 • สามารถเชื่อมโยงโครงการ
 • สามารถสร้างใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ (AR Credit Memo / AP Credit Memo ) จากหน้าจอใบรับ/ส่งคืนสินค้า ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
 • สามารถเพิ่มคำอธิบาย หรือ เหตุผลการขอคืน/รับคืนสืนค้าได้ มากถึง 255 ตัวอักษร
 • สามารถอ้างถึงพนักงานที่ทำรายการการรับ/ส่งคืนสินค้า
 • สามารถกำหนดความเร่งด่วนของเอกสารได้ เช่น สูง ปานกลาง ต่ำมี Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *