Motive Cloud ERP & On Premise

ระบบERP/ระบบบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์

ประกอบไปด้วย 6 ระบบหลัก และระบบอื่นๆ ที่เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง

Motive Cloud ERP & On Premise เป็นโปรแกรม ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับจำนวน
ผู้ใช้ได้ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพัน
KPI ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการขาย การติดตามหนี้ การบริการ และการวิเคราะห์การขาย
เมื่อดับเบิ้ลคลิกตัววัดระบบจะแสดงข้อมูล รายละเอียดออกมาเป็นกราฟทางด้านขวา
ระบบสามารถแสดงปฎิทินของเอกสารที่ต้องติดตามงานเช่น กำหนดชำระเงิน หรือ เงื่อนไขอื่นๆ
ระบบสามารถแจ้งเตือนสิ่งที่ได้ทำการตั้งเงื่อนไขไว้ เช่น ลูกหนี้เกินกำหนดชำระหรือ เก็บสต๊อกมากเกินไป และ แจ้งจำนวนเอกสารที่ต้องมีการอนุมัติโดยสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูเอกสารแต่ละรายการได้
ระบบบัญชี ที่ใช้งานง่ายเพียงแค่คีย์ข้อมูลซอฟแวร์จะประมวลผลและออกรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ อาทิ เช่น เปิดบิลขายแล้วระบบจะตัดสต๊อก คิดต้นทุน ลงบันทึกขายพร้อมตั้งลูกหนี้อัตโนมัติ รองรับการใช้งานผ่านมือถือและTablet ที่สามารถคีย์ข้อมูล ตัดสต๊อกและเช็คข้อมูลได้ทันที
ระบบจัดซื้อสินค้า ที่ทำได้โดยง่าย สามารถเปิดใบขอซื้อและกำหนดเส้นทางเดิน เอกสารให้มีการอนุมัติหลายขั้นตามมูลค่าการขอซื้อ –>ใบสั่งซื้อ–>รับของเข้าสต๊อก สามารถบันทึกใบแจ้งหนี้–>เพิ่มเจ้าหนี้ได้ทันที
ระบบคลังสินค้า ที่ช่วยรับ-จ่าย เช็คสต๊อกคงเหลือเปิดใบสั่งผลิตการตัดสต๊อกวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าบริหารตำแหน่งการจัดเก็บ (bin Locations)ย้ายคลังสินค้า