Motive Part Delivery Schedule(PDS)

ระบบการเรียกวัตถุดิบเข้าสายการผลิตรายวัน

 

หน้าจอสร้างใบ PDS โดยเชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อ

พิมพ์คิวอาร์โค้ดที่จะใช้ในแปะกล่องสินค้าและแสกนสินค้าทีละกล่อง

 

ใบส่งสินค้าแต่ละรอบ(แต่ละวัน)

ตารางปฏิทินการรับสินค้าที่สั่งซื้อ

 

แสกนบาร์โค้ดที่กล่องสินค้า เพื่อทำการรับสินค้าทีละกล่องโดยอ้างอิงใบPDS

เช็ครายการที่มีการรับของแล้ว