Motive WMS on Handheld

WMS on Handheld

Handheld Screen

โปรแกรมระบบคลังสินค้าบน Handheld ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวมเร็วในการทำงาน เช่น การหยิบของ(picking)การค้นหา เช่น สินค้าอยู่ที่ไหนตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น การตรวจข้อมูลสินค้าตามเงื่อนไขการทำงานของธุรกิจแต่ละบริษัท

Direct receive บน Handheld แสดงรับของโดยไม่อ้างถึงใบสั่งซื้อ

SO Shipment การเบิกสินค้าตามใบสั่งขาย

หน้าจอ Handheld แสดงการเบิกสินค้าตามใบสั่งซื้อ

หน้าจอ Handheld แสดงการเบิกของโดยไม่อ้างถึงใบสั่งขาย

หน้าจอ Handheld แสดงการโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า

แสดงการย้ายตำแหน่งเก็บภายในคลังสินค้า