บริการของเรา

โปรแกรม Motive ERP ที่เหมาะกับนักบริหาร  สามารถรองรับทุกการทำงานแบบครบวงจร  ตั้งแต่ การวางแผน การแนะนำการสั่งซื้อเพื่อใช้กระบวนการซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากการพยากรณ์ยอดขายที่ถูกต้องและแม่นยำ ในด้านคลังสินค้า สามารถเช็คข้อมูลได้ตลอดเวลา ตลอดจนกระบวนการของระบบการเงินและบัญชี และสิ่งนี้ทำให้นักบริหารและเจ้าของธุรกิจพลาดไม่ได้กับการใช้งานของ Software ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม ทั้งระบบบัญชีแยกประเภท เจ้าหนี้ ลูกหนี้ งบการเงิน สต๊อก จัดซื้อ จัดขาย และวางแผนการผลิต(ต้นทุน)

Motive Cloud ERP & On Premise

โปรแกรม ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ได้ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพัน

Warehouse Management 

รองรับสินค้าจากการสั่งซื้อและรับอื่น จ่ายสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า การโอนย้ายคลัง การตรวจนับสินค้าและปรับปรุงสินค้า สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวสินค้า

WMS on Handheld

โปรแกรมระบบคลังสินค้าบน Handheld ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวมเร็วในการทำงาน เช่น การหยิบของ(picking)การค้นหา เช่น สินค้าอยู่ที่ไหนตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น การตรวจข้อมูลสินค้าตามเงื่อนไขการทำงานของธุรกิจแต่ละบริษัท

Motive Production Management

ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต

Motive shop floor operation reporting by windows OS Tablet

ระบบจดบันทึกข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยใช้ แท๊ปเล็ต

POS : Point of Sale

ระบบขายหน้าร้านเก็บข้อมูลการขาย และ ข้อมูลสต็อก

Restaurant Software

การเก็บข้อมูลการขายและบริการได้ทราบยอดขายในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว และ real-time

HR & Payroll software

ระบบจัดการข้อมูล Hr สามารถเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ กับระบบ Paroll, Time & Attendance ช่วยลดเวลาการทำงาน

Motive Security

ระบบรักษาความปลอดภัย