Uncategorized

คำขอบริการ Service Request

คำขอบริการ (Service Request)

Service Request คือระบบที่ใช้เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลการร้องขอบริการระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ ซึ่งรองรับการขอรับบริการในด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ทั้งนี้สามารถกรอกรายละเอียดในการขอรับบริการ เช่น ประเภทการขอรับบริการ วันเวลาที่ต้องการรับบริการ แนบรูปภาพ หรือระบุความต้องการ เพื่อเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมในการ ขอรับบริการ

และระบบสามารถส่งคำขอรับบริการไปยังผู้ให้บริการ ทางด้าน E-mail โดยดำเนิน -การตามข้อมูลการร้องขอบริการ และระบบจะมีหน้าสรุปข้อมูลการทำงานในลักษณะของ Dash Board หรือ Chart เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.

คุณสมบัติเด่นของคำขอบริการ

  • สามารถสร้างคำขอร้องรับบริการได้ทุกหน้าจอ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบสั่งขาย,ใบแจ้งหนี้
  • สามารถเชื่อมโยงได้ทุกระบบ
  • สามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลได้
  • สามารถสร้างประเภทคำร้องได้ไม่จำกัด
  • สามารถส่งแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบได้
  • มีสรุปข้อมูลการทำงานในลักษณะของ Dash Board หรือ Chart เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถกำหนดความเร่งด่วนของเอกสารได้ เช่น สูง ปานกลาง ต่ำ
  • สามารถระบุสถานะของเอกสารได้
  • มี Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อสามารถเพิ่มคำอธิบาย หรือ เหตุผลการสร้างคำขอบริการได้มากถึง 255 ตัวอักษร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *