Uncategorized

Purchase Order(PO)

ระบบจัดซื้อ

Purchase Order(PO)


ระบบจัดซื้อ (Purchase Order)

          เป็นระบบที่ใชในการบริหารและจัดการในเรื่องของคำร้องขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย การขอซื้อ สั่งซื้อสินค้าและรับสินคา และมีขั้นตอนการอนุมัติการขอซื้อ  เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของสินค้าที่ดีที่สุด การสำรวจราคาสินค้าสามารถสร้างเพื่อรองรับแผนความต้องการใช้สินค้าจากนั้น ระบบจะสร้างและอนุมัติใบสั่งซื้อ สามารถสร้างใบรับของจากการดึงข้อมูลใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ได้

          อีกทั้งยังสามารถเพิ่มค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมจากการสั่งซื้อ

รายงาน เพื่อช่วยผู้บริหาร

          รายงานการจัดซื้อสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหา เช่น กลุ่มสินค้า, กลุ่มผู้จำหน่าย วันที่และหน่วยงานที่จัดซื้อได้ รายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น

 • รายงานตรวจสอบใบสั่งซื้อ
 • รายงานการรับสินค้า
 • รายงานการส่งสินค้า
 • รายงานอายุเจ้าหนี้การค้า
 • รายงานการ์ดเจ้าหนี้
 • รายงานการคืนสินค้า(ผู้จำหน่าย)

คุณสมบัติเด่นของระบบจัดซื้อ

 • สามารถบันทึกสถานะใบสั่งซื้อว่าเป็น สถานะด่วน ปกติ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้รันหมายเลขอัตโนมัติได้
 • ระบบสามารถรองรับการสร้างการจัดซื้อ จัดจ้าง (PO) 1 ใบ จากการขอซื้อ ขอจ้าง ขอใช้บริการ (PR) หลายใบได้
 • สามารถตรวจสอบยอดคงเหลืองบประมาณก่อนและหลังจัดทำการ ขอซื้อ ขอจ้าง ขอใช้บริการ
 • สามารถจองหรือกันงบประมาณที่ใช้ในการขอซื้อ ขอจ้าง ขอใช้บริการได้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านการอนุมัติการขอซื้อ ขอจ้าง ขอใช้บริการ
 • สามารถตรวจสอบได้ว่ารายการที่จะจัดซื้อ จัดจ้างมีจำนวนเงินเกินงบประมาณ หรือไม่ ถ้าเกินงบประมาณสามารถแสดงข้อความเตือน และหยุดหรือระงับ การจัดซื้อ จัดจ้าง
 • สามารถกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติ และวงเงินอนุมัติได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดที่อยู่สถานที่จัดส่งและสถานที่จ่ายชำระเงินให้ แตกต่างกันได้
 • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งซื้อจากระบบได้
 • ระบบสามารถส่งเอกสารที่ต้องการอนุมัติผ่าน E-mail
 • สามารถรองรับข้อมูลรายละเอียดของระยะเวลาการส่งมอบ และเงื่อนไขการชำระเงินได้
 • สามารถรองรับข้อมูลรายการขอซื้อ ขอจ้าง ขอใช้บริการหลายรายการต่อหนึ่งการขอซื้อ ขอจ้าง ขอใช้บริการ (PR) ได้
 • การรับสินค้าเข้าสามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ได้
 • สามารถ Copy เอกสารใบสั่งซื้อเดิมที่เคยบันทึกไว้ เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลที่ Copy มาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *