ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Sage 300 ERP (Accpac)

การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ

Accpac ทำผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่ต้องการ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันกับเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยทำให้รายงานที่ยุ่งยากง่ายดายยิ่งขึ้น

ด้วยการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบของโปรแกรม Accpac ช่วยขจัดการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซาก ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างอัตโนมัติ อีกทั้ง Accpac ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่มี Business Intelligence (BI) เข้ามาช่วยในการ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูข้อมูลในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่ละแผนก ทำให้รายงานที่ยุ่งยากถูกแสดงออกมาในรูปแบบของ Microsoft Excel interface และคุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ

การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

Accpac มี Customizable Dashboards ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวม หรือ ส่วนที่แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จาก การประมวลผลร่วมกันทั้งระบบ โดยข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนและใช้เวลาในการรวบรวม กลายเป็นข้อมูลง่ายต่อการเข้าถึง ทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ช่วยต่อการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์อันชาญฉลาดที่ อีกทั้งช่วยให้คุณสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

การวิเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง

Accpac สามารถระบุและตอบสนองแนวโน้มและความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จาก การวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ และการกำหนดสมมติฐานต่างๆ (what-if scenarios) ซึ่งนอกเหนือไปจากข้อมูลการทำรายการขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะของการเป็นองค์กรข้ามชาติ และหลากหลายบริษัท

ด้วยคุณสมบัติโปรแกรม Accpac สามารถ Support ธุรกิจที่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศที่หลากหลาย และ ธุรกิจที่มีหลายสาขา ซึ่งทำให้คุณเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูลธุรกิจ

ด้วยโปรแกรม Accpac จะช่วยปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าของคุณ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางธุรกิจของคุณปลอดภัย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ